Who wants to be a teacher?!

It happened, back in Sweden, a couple of years ago, when visiting the hairdresser, sitting in the chair, chatting politely, the question is asked – ”what do you do for a living?”I answered ”I am teacher” and the response was honest and spontaneous,”poor you!”. It summons up the Swedish public opinion about the teaching profession…

”Shinzo Abe is foxy!”

 Jag brukar prata med en japansk man på ett cafe, nära min dotters skola. Efter att ha kämpat mig igenom Tokyos rusningstrafik är jag värd en paus. ”Cafe-mannen” och jag pratar oftast politik. Han är 65 år, och pensionär sedan en tid. Vi talar engelska men han fyller ut eventuella språkluckor med japanska kraftord, vilket…

Hästens år

År 1873, infördes den gregorianska kalendern till Japan. Den kristna årsräkningen är vedertagen i Japan men för numrering av år i till exempel officiella sammanhang används ett parallellt numreringssystem, baserat på regeringstiden för kejsaren. I år är det Heisei 26, alltså Kejsaren Heisei tjugosjätte år som regent. På alla våra offentliga dokument, såsom körkort, försäkringskort,…

Ras – ett begrepp i vems tjänst?

I Sverige finns inget behov av att dela in människor i ”raser”, eller i etniska eller religiösa grupper, vilket jag tycker är sympatiskt. Skånepolisens registrering av romer är ett undantag, och väckte ramaskri vilket är ett bevis på hur främmande och upprörande det är för de allra flesta svenskar att kategorisera människor utifrån etnisk bakgrund.…

Upp och ner i solens rike

“Vi ler inte därför att det inte har hänt något bra, däremot händer det något bra när vi ler.“ (”それは何か良いが起こっていないため、私たちは、笑顔はありませんが、私たちは笑顔とき、それは何か良いことが起こる。 ”) ” Sore wa nani ka yoiga okotte inai tame, watashitachiha, egao wa arimasenga, watashitachiha egao toki, sore wa nani ka yoi koto ga okoru. ” Är det något som kännetecknar japaner, är det deras…

Pride for love

Det här är en berättelse om en elev, och en lärare, och ett möte med någon speciell. Läraren var jag, och det var min elev. Eleven, var väldigt intresserad och engagerad i alla mina ämnen, speciellt psykologi. Det hände att hon stannade kvar efter lektionernas slut och ställde frågor, och hon kom även ofta tidigt…