Robotar eller invandrare?

Sedan valet i Sverige har analyserna duggat tätt, speciellt angående SD stora ökning. Handlar SD:s röster om missnöje, ökad rasism, ökade inkomstskillnader, eller vad? Frågan är intressant och viktig, men svaren är komplexa och låter olika beroende av de ideologiska glasögonen som sitter på frågeställaren.
Jag och min familj är invandrare i Japan, vi är arbetskraftsinvandrare, per definition, men vi föredrar ofta begreppet expatriate eftersom vi är här på ett tidsbestämd uppdrag. Men hur känner japanerna inför oss, och vår vistelse i Japan? Är vi välkomna? Uppskattas vi som ett exotiskt inslag? Vad tycker japaner egentligen om invandring? Att besvara frågorna är inte enkelt, eftersom det råder en relativt komplex inställning till invandring i Japan samtidigt som dess minskande befolkningsmängd utgör det kanske största hotet mot landets utveckling och tillväxt.

Japan är kanske det land i världen som dras med de mest bekymmersamma demografiska problemen, födelseantalet är oroande låga, och gruppen äldre växer. Under flera år har födelsetalet minskat och under 2013 blev japanerna 244 000 färre, och i dag uppgår befolkningen till 126,4 miljoner, vilket är en dryg miljon färre än för tre år sedan.

De kommande 50 åren spås befolkningen minska med en tredjedel, och vissa prognoser gör gällande att det endast kommer finnas 43 miljoner japaner år 2110, jag vet inte hur trovärdiga dylika framtidsprognoser är, men trenden är slående.

Enligt Japan Times avsatte Shinzo Abe i fjol cirka 200 miljoner kronor till forskning för robotar som ska kunna ta hand om landets gamla invånare. Jag har sett och känt på dessa robotar och de är mycket människoliknande. Robotarna ska agera sällskapspersoner till äldre personer och bland annat kunna sjunga och till och med visa känslor.

Actroid-F-Robot

Vidare har man länge försökt uppmuntra landets kvinnor att föda fler barn. För en naturlig befolkningstillväxt krävs ett födelsetal på omkring 2,1 barn per kvinna, men motsvarande siffra i Japan idag är endast 1,3 och fortsätter att sjunka.

I Tokyo idag föredrar de flesta tokyobor små söta hundar framför barn. Barn är dyra, omkostnaderna höga, barnomsorg nästan obefintlig och utan subventioner. Boendekostnaderna är höga, och man bor trångt i många stora städer.

IMG_1626

Men trots att Shintzo Abe i sin ekonomiska politik har flera förslag på diverse ekonomiska bidrag verkar det svårt att öka barnafödandet i Japan. Shintzo Abe kallar sin mer kvinnoorienterade politik för ”Womenomics”. ”Womenomics” sjösattes i lätt panik efter att man i Gender Gap Report, från förra året 2013, konstaterande att Japan låg på plats 105 av världens 136 stater när det gäller ojämställdhet emellan kvinnor och män. Ganska dyster läsning för Japans kvinnor. Utpräglade könsroller i hemmen och en stel byråkratisk och macho företagsvärld försvårar för kvinnor att ta sig tillbaka in i arbetslivet efter att hon fött sitt första barn. Många kvinnor väljer därför bort barnafödande eftersom det inte går att förena med ett krävande yrkesliv med en snittande veckoarbetstid runt 50-60 timmar. Jag har under min tid i Japan hållit ett antal föreläsningar om svensk jämställdhetspolitik, vilken väcker stor beundran och fascination. Men Japan har en lång väg att vandra för att kunna öka jämställdhet emellan män och kvinnor, och de har bara precis börjat med få stapplande steg.

IMG_1475

Trots att det demografiska problemet – med en minskande och åldrande befolkning, och minskat barnafödande – vilket har varit ett känt faktum länge, fortsätter Japan att ha en tuff hållning gällande invandring.

I Sverige är, enligt Sveriges regerings hemsida, 16 % av befolkningen utrikesfödda, i Japan är det ca 2% av landets invånare som definieras som invandrare och utrikesfödda. Man måste dock ta i beaktande att det är svårt att jämföra olika länders statistik, både begrepp, definitioner, och inhämtning av underlag skiftar stort.

Hur ställer sig japaner till ökad invandring, ökat flyktingmottagande? Den gängse normen i Japan är att Japan är för japaner och Japan är ett extremt homogent samhälle och stolta över det. De flesta japaner anses generellt vara negativt inställda till invandring, och detta gäller främst personer från kulturer som anses främmande, och långt ifrån den japanska kulturen. Japan är per se ett synnerligen etnocentriskt land, ”vi och dom” är starkt uttalat, och de som ej hör hit, pga ras och kulturell härkomst kallas ”gaijin” 外人 vilket betyder ungefär ”utanför person” eller ”person som ej tillhör”.

I Sverige talar vi om vikten av integration men i Japan talar man hellre om vikten av assimilation. Anpassning är norm i den japanska kulturen, och viljan att försöka smälta in är nödvändig, för att kunna accepteras. Multikulturella samhällen framställs sällan i positiv dager.

Men Japans myndigheter har försiktigt börja omvärdera sin inställning till invandring. I år i februari släpptes en myndighetsrapport som rekommenderade att Japan med början år 2015 bör ta emot 200 000 permanenta invandrare årligen. Men president Shinzo Abe är tydlig med, att när hans regering ger längre, tillfälliga visum till, till exempel byggarbetare, så är det självklart att dessa måste åka hem förr eller senare.

Vid två tillfällen har jag fått frågan av japanska bekanta varför min mans jobb inte kunde ges till en japan. Jag har tydligt förklarat min mans kompetenser, och varit mån om att framhålla att han arbetar och är anställd av ett helt japanskt företag i Sverige, vilket har mildrat kritiken.

Vad finns det fler för orsaker för japaner att inte vilja har ökad invandring? Jag har fått och läst flera olika orsaker. En del japaner ser inget egenvärde i att Japans ekonomi skulle fortsätta öka, utan att en minskad BNP är en naturlig följd av en sjunkande befolkning, ”go with the flow”. Minskat energibehov är dessutom bättre för Japans miljö, och mindre användning av fossila bränslen ger en positiv effekt för hela världens befolkning. I ett världsperspektiv är det dags för andra ekonomier att växa och fresta på naturen, och för Japan att träda tillbaka. Ett synnerligt altrulistiskt perspektiv, men det finns betydligt vanligare orsaker och argument. Den vanligaste skälen för att vara emot ökad invandring är orsaker som ligger mycket närmare människors vardag. De flesta japaner är rädda att ökad invandring skulle riskera en ökning av kriminalitet, arbetslöshet och fattigdom, företeelser som är ovanliga i Japan idag.

Det finns nationalister i Japan, men jag vet inte hur stor gruppen är. Men de brukar köra runt i svarta bilar med skränig nationalistisk musik som dånar ur högtalare på biltaken, framför allt runt kinesiska ambassaden, men även på andra ställen. Det händer att man som icke-japan, eller icke asiat känner sig utsatt, eller betittad, det går inte att smälta in, man sticker alltid ut, man skiljer sig alltid från mängden. Minoriteter känner sig alltid utsatta, mer eller mindre.

Japanese_nationalism

Hör rasism och begränsad invandring ihop? Eller är liberal och öppen invandring ett motmedel mot rasism? Jag skulle vilja vidmakthålla de senare, rasism är som en sjukdom i samhället som måste diagnosticeras, och motverkas. Samtidigt kan jag förstå att det som är annorlunda är skrämmande, min skäggige vita make kan få småbarn att gråta i Japan.

En anledning för japaner att vara emot ökade invandring är deras rädsla att det japanska homogena samhället skall splittras, ökad segregation skrämmer.

Men japaner borde räddas ett stagnerat samhälle, och en krympande ekonomi, de borde räddas ett samhälle där kvinnor inte vill sätta barn till världen.

Källor:

Sveriges regerings hemsida, sökord procent invandring.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25566868

http://www.economist.com/news/asia/21603076-first-time-proper-debate-starting-about-immigration-incredible-shrinking-country

http://www.japanfocus.org/-Arudou-Debito/2078

Klicka för att komma åt 000116174.pdf

http://www.japantimes.co.jp/news/2013/10/25/national/japans-poor-gender-gap-worsening-wef-survey-finds/#.VCfXg36eCrU

http://mashable.com/2014/06/24/japans-new-robots-are-scary/

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s