Behöver du en borgerlig vigselförrättare?

Ett av de finaste uppdrag jag har haft och har är förtroendet att få förrätta vigsel. I rollen som borgerlig vigselförrättare kan man höra av sig till mig eller till någon av de andra vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen i Stockholms Län när man planerar att gifta sig. Förtroendet är mig givet av mina partikamrater i Liberalerna, jag blev nominerad och vald internt och jag har tillstånd att fram till december 2019 få förrätta vigsel och förnyat förtroende fram till och med 2023. Trots den interna politiska nomineringen är uppdraget helt opolitiskt till sin karaktär.

Jag får ofta frågor från par som går i giftastankar om hur man går till väga för att gifta sig borgerligt, vad man ska tänka på och hur det fungerar att boka en vigselförrättare därför skriver jag detta blogginlägg och hoppas på så sätt att jag kan hjälpa till med att sprida lite kunskap om vad som gäller vid borgerlig vigsel.

Vigselförrättare

Det är Länsstyrelsen som förordnar vigselförrättare enligt äktenskapsbalken med utgångspunkt i kommunernas behov. En förutsättning för att en person ska förordnas som vigselförrättare är att denne företräder det allmänna, oftast ett politiskt ämbete eller förtroendeuppdrag. Länsstyrelsen har en förteckning över förordnande vigselförrättare i två versioner, dels sorterad i alfabetisk ordning, och dels sorterad kommunvis. Förrättarna får viga personer i hela landet.  Tid för vigsel beställs oftast direkt hos vigselförrättaren, oftast via mejl men i vissa kommuner, såsom i Stockholm kan en tid också beställas direkt hos kommunen.

Ersättning

Att anlita en vigselförrättare är kostnadsfritt, däremot kan lokalen kosta samt ansvarig vigselförrättare har resekostnader som ersätts av de som anlitar förrättaren. De vigselförrättare som Länsstyrelsen förordnat har rätt till ersättning med 110 kronor per tillfälle. För flera förrättningar samma dag ges ersättning med 110 kronor för den första och med 30 kronor för förrättningar därefter. Vissa kommuner ersätter även sina egna vigselförrättare ungefär lika som en arvode för en timmes sammanträdestid, men då reducerar man ersättning med länsstyrelsens ersättning det vill säga minus 110 kronor.

Lagen som styr vigseln är äktenskapsbalken

Vigselförrättarens uppdrag styrs av äktenskapsbalken paragraf 3-8, se nedan:

3 § Behörig att vara vigselförrättare är
1. sådan präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har förordnande enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, eller
2. den som länsstyrelsen har förordnat. Den som är behörig enligt första stycket 1 är inte skyldig att förrätta vigsel. Lag (2009:253).

4 § Innan någon förordnas till vigselförrättare enligt 3 § första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.

Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till en angiven dag.

5 § Innan vigsel förrättas skall vigselförrättaren förvissa sig om att hindersprövning har skett inom fyra månader före den planerade vigseln och att inget hinder har framkommit. Lag (1991:495).

6 § Vid vigsel gäller i övrigt
1. den ordning som gäller inom ett trossamfund, om vigseln förrättas av en präst eller någon annan befattningshavare i samfundet, och
2. föreskrifter som meddelas av regeringen för andra fall. Lag (2009:253).

7 § Vigselförrättaren skall genast lämna makarna ett bevis om vigseln. Regeringen meddelar föreskrifter om i vilka fall särskilt protokoll skall föras över vigslar.

8 § Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln till Skatteverket.

Vid underrättelse om vigsel skall Skatteverket kontrollera att vigseln har föregåtts av hindersprövning och att vid denna prövning något hinder mot äktenskapet inte kommit fram. Om en sådan prövning inte har förekommit eller om vigseln har förrättats trots att det vid prövningen kommit fram hinder mot äktenskapet, skall Skatteverket sända underrättelse om förhållandet till den som skall anmäla eller pröva frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande eller entledigande beträffande vigselförrättaren. I de fall som avses i 5 kap. 5 § första stycket skall Skatteverket även underrätta allmän åklagare. Lag (2004:142).

Vad ska ni som vill gifta er tänka på i förväg?

  • boka en vigselförrättare, bokar ni i väldigt god tid, 6 månader innan, riskerar ni att vigselförrättaren kan få förhinder, lite senare kan vara bättre men kräver lite is i magen. Personligen fördrar jag en eller två månader innan vigseldatumet eftersom det är först då som jag har fått överblick över min personliga tillgänglighet och tid. Men jag har kunnat rycka ut samma vecka när det har behövts på grund av sjukdom eller dylikt.
  • boka en lokal, eller en plats. Tänk på att vara någorlunda realistisk när ni bestämmer plats. Det kan vara tufft att begära en vigselförrättare ska spendera flera timmar resandes med bil eller båt för att förrätta en  vigsel på ett par minuter. Men det kan finnas de som tackar ja till en dag på en båt till yttersta havsbandet men det är inget man kan kräva av en vigselförrättare.
  • beställ hindersprövning tidigast fyra månader innan vigsel ska ske. Hindersprövningen håller i fyra månader och vigsel måste ske inom den perioden. När hindersprövningen kommer i brevlådan skickas även med ett vigselintyg, vigselförrättaren ska ha både hindersprövningen och vigselintyget som ska skickas in efter vigsel är förrättad till skatteverket ifylld av förrättaren. Vigselfärrättaren skickar även in ett protokoll till Länstyrelsen och till kommunen som vigselförrättaren är verksam i.

Ansvarsfördelning

Ibland kan det vara bra att vara tydlig med vad som är vigselförrättarens ansvar. Jag har fått förfrågan om att ordna musik till vigseln, att hjälpa till att planera bröllopet med mera. En vigselförrättare är inte en personlig bröllopsplanerare men självklart har vi stor erfarenhet av bröllop och vigslar och de flesta delar gärna med sig av sina erfarenheter och ger tips till hur man kan planera en lyckad och personlig vigselakt. Två frågor som snabbt kommer upp angående akten är personliga vigsellöften. Personliga vigsellöften är en tradition som kommer ifrån USA och många har sett amerikanska vigslar på TV där paren ger varandra löften under akten innan man säger ja till varandra. Det finns inget hinder att lägga in personliga vigsellöften om man vill under själva akten men det är bra om man gör vigselförrättaren förtrogen när man vill ha dessa i själva akten så anpassar man akten till löftena. Detsamma gäller musik och sång under akten. Eftersom akten är kort är det min rekommendation att förlägga musik till början och slutet av själva akten. Ett alternativ är att förrättaren hälsar välkommen och sedan inleder man akten med musik eller en dikt sedan återgår man till akten och man kan avsluta på samma sätt. Själva vigselakten är kort när man viger sig borgerligt därför vill många dra ut och förlänga själva akten med musik eller på annat sätt.

Om en eller båda som vill viga sig icke är svenska medborgare krävs fler handlingar samt tillstånd från skatteverket, lite olika beroende av vilket medborgarskap det gäller något man måste kolla up noga innan med respektive land.

Min personliga erfarenheter

Jag brukar skriva ett personlig akt inspirerad av paret jag ska viga och situationen runt omkring. Ska man viga ett par i 25 årsåldern eller ett par som gifter sig för andra gången i 60 årsåldern så formulerar man sig lite annorlunda. Likaså om man vill omvandla ett tjugoårigt partnerskap till ett äktenskap efter fyra barn så kräver det olika ord och upplägg även om det alltid finns återkommande delar såsom löftesangivelsen och påminnelse om kärlek och ömsesidig respekt.

Jag har vigt i hemlighet, överraskat familj och vänner som har varit ovetande om vad som komma skall. Jag har vigt på bryggor, i skumpande båtar och ljuvliga skärgårdsstränder i både sol och snö. Jag har vigt på bibliotek, i vackra lusthus, i hemtrevliga vardagsrum, i storslagna Riddarhuset och i köket framför TV:n där Eurosport stått på i bakgrunden. Vi har varit tre som minst, jag och bröllopsparet, i dagens lagstiftning behövs inga närvarande bröllopsvittnen. Det största bröllopet jag har agerat vigselförrättare på var utomhus på en herrgård med 180 närvarande gäster, då var jag även bjuden på festen efteråt och jag stannade till midnatt. Jag har vigt flera gånger på engelska och några gånger har vi blandat engelska och svenska under själva akten. Min yngsta brudgum var 21 och den äldsta var 80, kärleken drabbar vid olika tillfällen i livet.

IMG_5263.JPG

Tips!

Det är trevligt om man tar hand om sin vigselförrättare genom att möta upp vid dörren, ge hindersprövning och vigselintyg i god tid för genomgång innan vigsel ska ske. Ibland hinner man ses innan men det är inget man kan förvänta sig ska hinnas med. Jag tycker det är trevligt om paret gör en kort skriftlig presentation av sig som par och berättar varför man vill gifta sig och skickar på mejl innan vigseln. En sådan skriftlig presentation kan inspirera till att skriva en mer personlig vigselakt och få fram en mer personligt engagemang vid själva vigseln.

Varför vill man vara vigselförrättare? För mig handlar det om glädjen med kärlek och att jag är glad att få representera min kommun. Jag tycker på ett personligt plan att det är viktigt med vackra och stämningsfulla ickereligiösa ceremonier och jag vill gärna vara med och skapa sådana tillsammans med paren jag viger.

img_5320

I min privata tjänst är jag gymnasielärare och jag är van att stå framför folk att tala och jag är genuin, varm och äkta när jag framför ett budskap. Jag tycker en vigselakt ska vara personlig  utan att ge avkall på stundens högtidlighet.

Jag är så lycklig för alla fina minnen som jag delar med så många underbara människor och jag är så glad att få ha detta fina förtroende.

Hoppas att du känner dig mer insatt i hur en borgerlig vigsel går till efter du har läst mitt inlägg och du vet vad du ska tänka på innan. Om det fortfarande är något du undrar så hör av dig på mejl med dina frågor och undringar, eller hör av dig om du vill boka mig som vigselförrättare, svarar så fort jag kan!

amie.kronblad@liberalerna.se

eller

amie.kronblad@varmdo.se

Varmt lycka till med allt!

Amie Kronblad

Kandidat till Värmdö Kommunfullmäktige, till Stockholms Länslandsting Landstingsfullmäktige och till Sveriges Riksdag för Liberalerna

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s