Att få vara lärare i Tokyo

I ett par veckors tid hade jag privilegiet att få undervisa på en internationell skola här i Tokyo. Det är med glädje jag har gått hem med tuschfläckar på fingrarna från tavelpennor, uppfylld av möten och samtal med elever och kollegor. Det är roligt och inspirerande att ha elever som har sitt material med sig…

Annons

I Japan är sommaren lång och sommarloven korta

Att blogga innebär, för mig, att berätta om valda delar av sitt liv och att dela reflektioner och tankar kring det som sker, ibland är inläggen av mer yrkesmässig karaktär och ibland av mer politisk karaktär. Men självklart flyter oftast dessa olika vinklingar och perspektiv ihop. Min nyfikenhet och mina frågor styr mina blogginlägg i…

Svenska skolan får botten noteringar…igen

Läser och lyssnar på nyheter från SVT play där man rapporterar om försämrade resultat gällande läsning, läsförståelse och matematik, länk . Dock naturvetenskapliga ämnen på väg upp. Kunskapskurvan bland svenska barn och ungdomar började peka brant nedåt i början av 90- talet och jag var med om raset. Jag undrar om jag hade utbildat mig…