Att få vara lärare i Tokyo

I ett par veckors tid hade jag privilegiet att få undervisa på en internationell skola här i Tokyo. Det är med glädje jag har gått hem med tuschfläckar på fingrarna från tavelpennor, uppfylld av möten och samtal med elever och kollegor. Det är roligt och inspirerande att ha elever som har sitt material med sig…

Annons