I Japan är sommaren lång och sommarloven korta

Att blogga innebär, för mig, att berätta om valda delar av sitt liv och att dela reflektioner och tankar kring det som sker, ibland är inläggen av mer yrkesmässig karaktär och ibland av mer politisk karaktär. Men självklart flyter oftast dessa olika vinklingar och perspektiv ihop. Min nyfikenhet och mina frågor styr mina blogginlägg i…

Sveriges bild av Japan del III

Det här inlägget kommer att handla om japansk utbildning och skolor i Japan. Det vi svenskar främst tänker på när vi tänker på japanska skolor är disciplin och tonvis av läxor. Vilket stämmer med verkligheten. Men det som överraskar är hur bra japanska barn trivs i skolan jämfört med amerikanska och europeiska skolbarn, trots hård…

Reflektioner från skuggan i skolans reformarbete

Idag blev jag själaglad! Sedan jag blev skolpolitiker för FP har jag kämpat för mer resurser till utsatta skolor, skolor som ekonomiskt, socialt och på andra sätt bär en tyngre del av ansvaret än andra skolor. Nedan citat från Jan Björklunds nyhetsbrev: ”……när en kommun ska fördela resurser mellan olika skolor måste hänsyn tas till…

Det finns ingen ”flykt” från de kommunala skolorna!

Det fria skolvalet betyder att det är en rättighet att fritt få välja skola till sitt barn, eller, om man är äldre, att fritt få välja sin egen skola. Oavsett kommungränser, oavsett huvudmannaskap. Förut var det bara de priviligierade som hade möjlighet att välja fritt, idag är det alla. Men valmöjligheterna är begränsade av vilka…

Svenska skolan får botten noteringar…igen

Läser och lyssnar på nyheter från SVT play där man rapporterar om försämrade resultat gällande läsning, läsförståelse och matematik, länk . Dock naturvetenskapliga ämnen på väg upp. Kunskapskurvan bland svenska barn och ungdomar började peka brant nedåt i början av 90- talet och jag var med om raset. Jag undrar om jag hade utbildat mig…