I Japan är sommaren lång och sommarloven korta

Att blogga innebär, för mig, att berätta om valda delar av sitt liv och att dela reflektioner och tankar kring det som sker, ibland är inläggen av mer yrkesmässig karaktär och ibland av mer politisk karaktär. Men självklart flyter oftast dessa olika vinklingar och perspektiv ihop. Min nyfikenhet och mina frågor styr mina blogginlägg i…

Socialliberalens dilemma

Vi socialliberaler, och folkpartister pratar sällan om problemet att vara i koalition. Överhuvudtaget pratar vi sällan om baksidan av politiska kompromisser, vilket är konstigt. För att vara trovärdiga i väljarnas ögon måste vi nog bli tydliga med att ibland är det svårt att vara ett litet parti med stort regeringsansvar. Och vi tar regeringsansvar. Och…

Obachan – I just joined a new party

There is rumbling going in Japan, and I am not talking about earthquakes or volcanos erupting. It’s forces of another nature. It all started in Osaka, in November last year, when women responded to a rallying cry from Mayumi Taniguchi, an associate professor at Osaka International University who vented her frustration at male-dominated politics in…

Sveriges bild av Japan del III

Det här inlägget kommer att handla om japansk utbildning och skolor i Japan. Det vi svenskar främst tänker på när vi tänker på japanska skolor är disciplin och tonvis av läxor. Vilket stämmer med verkligheten. Men det som överraskar är hur bra japanska barn trivs i skolan jämfört med amerikanska och europeiska skolbarn, trots hård…

Det tar tid….

I svenska medier kan man läsa om allmänhetens, experternas och politikernas frustration över dystra bottenplaceringar för den svenska skolan på diverse internationella listor. Regeringen presenterade nyligen ett delbetänkande av utredning Det tar tid (SOU2013:30) Betänkandet går att sammanfatta i en mening, nämligen att det tar tid innan reformerna ger resultat i form av förbättrade studieresultat…

Vinst i välfärden

Skattepengar har alltid gått till vinstdrivna företag i Sverige. Läkemedelsföretag, läromedelsföretag, byggföretag med flera. I slutändan har skattemedel alltid gått till företag med lönsamhet som krav för fortlevnad på den öppna marknaden. Inget nytt eller kontroversiellt med detta. Problemet är inte vinsterna utan om kvalitet blir lidande på grund av att man tar ut pengar…

Värmdö kommun politiskt styre eller vanstyre?

Vad är fakta vad är myt när det gäller kritiken av den politiska och administrativa styrningen av Värmdö kommun? Vad vill koalitionen med perioden fram till valet? Hur bemöter man kritiken? Var, i vilket forum? Är kritiken en del av den oppositionella politiken eller finns det fog för oro? För er som vill läsa, och…