Dags att avskaffa kommunala skolpolitiker

Idag skriverMetta Fjelkner LR och Jan Björklund FP i SVD om önskan att återförstatliga skolan. Detta måste ske i en stegvis process, kanske börja med en skolforma till exempel gymnasium och sedan ta grundskolan.

I de enskilda kommunerna idag  görs olika satsningar och tolkningar av reglementen rörande styrning av skolan. De kommunala tjänstemännen har fått stor makt eftersom de flesta nämnder styrs av fritidspolitiker, som inte alltid har insikter och kunskaper i skolfrågor. I min nämnd är det endast andra vice ordförande, oppositionell skolpolitiker som är heltidspolitiker, och som har suttit i nämnden sedan….väldigt länge. Förste vice ordförande har 20 % och jag har 12 %(!) och vi ska leda arbetet. Som tur är så brinner vi för frågorna,  och vi som ledande skolpolitiker i Värmdö, i både beställar och utförare nämnderna, har sammanlagt decenniers erfarenheter men det kan inte vara något krav på skolpolitiker på kommunnivå.

Och tjänstemännen knorrar – under arbetsbördan  – alla vill ha mer resurser, alltid, hela tiden, även vi. Kanske inte våra oppositionspolitiker…

Vilken typ av renoveringsobjekt är skolan i Sverige?

1. Fallfärdig?

2. Färdig för ombyggnation?

3. I behov av förbättringsåtgärder?

Skolorna på Värmdö är i behov av förbättringsåtgärder. Det finns utvecklingspotential. Men det finns verksamheter som prestera över förväntningar och där nöjdhet är hög och mycket hög.  Som förälder till ett lågstadiebarn är jag mycket nöjd med den verksamhet som jag lämnar mitt barn till.  Men nu bloggar jag som skolpolitiker. Skolinspektionen genomför omfattande inspektion av skolorna i Värmdö. Samtliga av Värmdös skolor kommer att inspekteras mellan sportlov och påsklov och ingen positiv kritik kommer att lyftas fram utan endast brister som måste åtgärdas inom en realtivt kort tid(ca två månader)

Dagens styrning av skolan är dessutom otydlig. Genom att staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar, medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten skapas ett slags dubbelkommando över skolpolitiken som gör ledarskapet otydligt. /SVD den 15 mars Jan Björklund och Metta Fjelkner/

Annons

13 reaktioner på ”Dags att avskaffa kommunala skolpolitiker

 1. Jag var en av dem som trodde att decentralisering i princip var bra på alla områden.

  Jag medger nu att jag hade fel.
  Det är inte riktigt bekvämt, men för både landets och för ungdomens skull brukar jag försöka berätta för så många som möjligt, att jag insett mitt misstag.

  Jag tror numera på ett statligt skolväsende. Jag har inget emot friskolor, om de erbjuder ett reellt alternativ. Om de t.ex. tillämpar en annan pedagogisk inriktning än de flesta andra skolor.

  Och, då frågar man sig. Vad finns det egentligen för skäl att driva daghem i kommunal regi, men förskolor och skolor i statlig? Vore det inte bäst och enklast …och helt enkelt rättvisast ifall också barndaghem blev ett statligt ansvar?

  • Hej Johan – vem har inte fel…;=) Egentligen meningslöst att tänka baklänges. Om det inte är för att det hjälper oss att få perspektiv. Jag tror inte att jag är för förstatligande av omsorg, varken barn eller äldre. Hittar inte argument för. Men.. jag förstår dina poäng.
   Tack för kommentar!
   Amie

 2. Hej Amie, Det har varit några blogginägg på sistone som jag velat men inte hunnit kommentera, en del bra och en del konstigt i mitt tycke.
  Men det här tar ändå priset, jag tänker på den sista delen om Björklund och Fjelkner.
  Jag utgår från att du delar deras uppfattning eftersom du publicerar den, och i ljuset av det är det ju fullkomligt att obegripligt att du själv deltar i en politisk konstellation som gjort dubbelkommande in absurdum, dessutom i en förhållandevis lite administrativ enhet som Värmdö kommun. Hur kan du tycka att FNU-US är ett bra sätt att styra skolan?

  • Hej Kenneth –
   Det är bra med dina kommentarer så får jag vässa argumenten. Vårt styrsystem är det enda som kan garantera att vi kan göra två saker samtidigt: 1. Jobba för att Värmdös kommunala skolor skall bli de bästa =UBS 2. Garantera valmöjligheter inom skola och omsorg= FINU. FINU:s strävan efter neutralitet skall vara en garanti att våra enskilda skolor och förskolor får lika möjlighet att verka i vår kommun som våra kommunala aktörer.
   En del kommuner delar upp det politiska styrsystemet i mindre enheter såsom kommundelar eller stadsdelar, andra kommuner i en separat förskolenämnd och i en separat- skolnämnd, andra kommuner i en fristående gymnasieskolnämnd och en separat grundskolenämnd mm. Det finns många olika sätt att organisera en kommunalförvaltning och den kommunalpolitiska strukturen. Vår modell är inte Socialdemokraternas modell, tveklöst, men det är vår modellen i koalitionen som vi är överens om.
   I ett av mina första anförande i KF så framförde jag min åsikt att skolan är för viktig för att konkurrera med elljusspår ( tex) i den kommunal budgeten. Kontroll och likvärdighet är viktigt i skolan för att garantera kvalitet. Barn och ungdomar som växer upp i kommuner med dålig ekonomi skall inte straffas för att deras skolor får minskade resurser. Eller om en kommun råkar ut för en kris eller katastrof. Eller om en kommun bestämmer sig för att satsa på en bandyrink istället för grundskolan. Kankse absurda exempel men du förstår nog min poäng. Jag vill att alla kommuner i hela Sverige ska ha samma goda kvalitet, det skall inte handla om politikers investeringsvilja i skola för våra barn och ungdomar. Alla oavsett hemort ska ha bra skola. Och jag tänker kämpa för att skolorna och förskolorna i Värmdö håller en god kvalitet. Och jag tror i nuläget – att den rådande förvaltningen är den mest effektiva. Men vi ska utvärdera detta noga om två år- och glömmer jag det så är det din uppgift som oppositionspolitiker att påminna mig!
   Amie

 3. Ledsen men styrsystems logiken håller inte, det andra håller jag med dig om gällande ambition ur elevperspektiv.

  Styrsystemet håller inte därför att den garantin kan man lätt lämna genom att använda oberoende revisorer som tillser att inga otillbörliga gynnanden skett, behövs ingen nämnd och ett helt kansli för det.

  Det håller heller inte därför att politikerna i FNU (generellt)inte har en susning om verksamheten de beslutar om, inte av begåvningsskäl utan för att de sitter för långt bort från verksamheten.

  PS. det jag tänkt ta upp tidigare handlade om att du i mitt tycke ojat dig lite om att du och Bladholm skulle befinna er i underläge mot Annika i tid, glöm då inte att ni har en hel tjänstemannastab till förfogande, det har inte vi…..

  • Jag tycker att oppositionen har fått generösa ersättningar, kanske på bekostnad av oss andra. Demokratiskt på ett sätt men inte på ett annat sätt.. Men etiskt försvarsbart och det visar respekt för det oppositionella arbetet, och medborgarnas röster. Jag tycker dock att det skall vara publikt, att det är skillnad på villkor att vara politisk aktiv. Vi som styr ska stå till svars för besluten, det behöver oppositionen aldrig göra.
   Fritidspolitiker och yrkespolitiker bedriver det politiska arbetet under mycket olika premisser. Man kan ju inte vara yrkespolitiker i smyg, det måste man stå upp för, eller?

   • Hej Amie,
    Jag skriver några rader för att tydliggöra dels den tradition vår kommun har/har haft när det gäller politikerarvoden, dels den överenskommelse som nu gäller och som du och jag berörs av som vice ordförande i Finansieringsnämnden för utbildning (FNU).

    Inför de tre senaste valen (kanske tidigare val också, det har jag inte personlig insikt i) har det fattats politiska beslut och gjorts skriftliga överenskommelser om villkoren för det politiska arbetet den kommande mandatperioden. Överenskommelserna har gjorts före valet, en klok detalj enligt min uppfattning, eftersom ingen vet vilka partier som kommer att vara i majoritet respektive minoritet. Det innebär att beslutet är något alla partier ”kan leva med” efter valet, oavsett hur valet gått.

    Inför valet 2002 genomfördes under våren en parlamentarisk utredning (där alla partier i fullmäktige var representerade) som kikade på hur man ville att kommunen skulle vara organiserad liksom hur man ville disponera resurser för det politiska arbetet. Efter valet, när ”Samarbete för Värmdö” fått förnyat förtroende följdes uppgörelsen. Den innebar att oppositionen hade en vice ordförandepost i samtliga nämnder och arvoden var fördelade enligt den sk. 2-1-1-principen (dvs. om ordföranden hade ett arvode om 5000:-/mån så hade de båda vice ordförandena 2500:-/mån vardera). Därtill hade oppositionen ett heltidskommunalråd.

    Inför valet 2006 slöts motsvarande överenskommelse för kommande mandatperiod. Det blev ett maktskifte och några veckor efter valet nåddes vi av beskedet att överenskommelsen hade rivits upp. Oppositionen fick en väsentligt mindre andel av de totala resurserna för politiskt arbete än vad som var överenskommet. Därtill gjordes ett flertal ensidiga försämringar för den nya oppositionen. En bit in i mandatperioden fick kommunstyrelseordföranden lämna, en ny tillträdde och i samband med det justerades förutsättningarna på en rad punkter för att närma sig den överenskommelse som hade slutits före valet 2006, (som innebar att majoriteten skulle förfoga över 72% av de politiska resurserna och oppositionen över de resterande 28%).

    Inför valet 2010 satt återigen en beredning med representanter från samtliga partier och resonerade om vilka förutsättningar som skulle råda efter valet. Principen ”72-28%” kvarstod i det förslag som förelades fullmäktige under våren 2010. Förslaget blev också fullmäktiges beslut.

    Det är väl ingen exakt vetenskap att just den fördelningen, 72-28% är den alldeles perfekt riktiga, vad vet jag. Men det är en bra och viktig princip att överenskommelser sluts före valet om du frågar mig.

    Efter valet ville den nya koalitionen utöka resurserna med bl a mer kommunalrådstid. Konsekvensen av det blev att också oppositionen fick utökade resurser. Hur respektive ”block” (majoritet och opposition) väljer att disponera sina resurser har alltid varit en fråga för den egna gruppen. Enligt mitt sätt att se det är också det en klok tradition. Ni i koalitionen har valt att disponera era resurser till fyra kommunalråd med olika tjänstgöringsgrad. Inget av dessa ansvarar för skolfrågor. Vi har ett oppositionsråd som ska ”matcha” kommunstyrelseordförandepositionen. I varje nämnd och styrelse har ni ordförande och en vice ordförande, medan vi har en andre vice ordförande. Var och en av dessa har ett gruppledararvode för del av tid. Därtill konstruerade ni i koalitionen en ny ”position” med benämningen samordnare. Av denna funktion har vi fått vår andel. Vi har då valt att lägga vår samordnartid på skolpolitikens område för att vi vill prioritera skolfrågorna i Värmdö. Det innebär att vi är ett tiotal mer och mindre arvoderade företrädare från oppositionen och att vi uppbär 28% av de arvodesresurser kommunen lägger på politiskt arbete. Er prioritering från såklart stå för er och vår prioritering får såklart stå för oss.

    Jag ville tydliggöra detta eftersom du i ditt inlägg anser att era arvoden beskurits och att vi ska ha ”fått” resurser på er bekostnad. Det är en beskrivning som jag inte delar.

    72% av de politiska resurserna samt en hel tjänstemannaorganisation till förfogande för majoriteten versus 28% av de politiska resurserna till förfogande för oppositionen tycker jag alltjämt är en rimlig fördelning. Jag skulle stå för den uppfattningen också om valresultatet hade varit det omvända. Om du inte delar den uppfattningen får du gärna berätta hur du tycker att det borde se ut istället.

   • Hej Annika –
    Och tack för kommentar och tack för en lektion i kommunalpolitisk historia i Värmdö. Det kanske jag behövde;=)
    Jag tycker mycket av det du skriver låter rätt och riktig, som till exempel uppgörelser innan valet. Fördelningen i procent tycker jag så här i en snabb genomgång låter korrekt. Jag delar din kritik av att inte skolfrågorna har prioriterats i den politiska ledartrojkan. Men politik är kompromisser, väldigt tydligt när man är verksam i ett mindre parti.
    Min frustration kvarstår dock. Din poäng är att leta i de egna leden efter roten till problemet och inte hos oppositionen. Jag skrev i inlägget på min blogg=min megafon, för att beskriva min frustration över och mina upplevelser av arbetsvillkoren i politiken. NVP hade en artikel om en politisk aktiv småbarnsmamma och hennes frustration (S-medlem)där frustration över livspussel och frustration över mötesstruktur, framkom. Min upplevelse är att det är mycket svårt att som heltidsarbetande och fritidspolitiker komma in med livs- och arbetserfarenheter, dvs ”ett utanför politiken perspektiv” och jobba efter givna spelregler. Ett sätt är att bedriva partipolitiskt arbetete är att toppa laget, ett annat är att sprida roller emellan spelare=medlemmar och aktiva. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Tufft om man inte tar ansvar för att fostra nya ledare och ger möjlighet att växa in i en roll och skapa något nytt. Kan dock upplevas som att släppa kontroll och kompetens. Du sitter med två vice ordföranderoller i två olika nämnder, du är Värmdös Zlatan, eller Hedvig Lindahl, det är ett gyllene tillfälle att bedriva bra oppostionspolitik i skolfrågor, 20 % ersättning för att driva frågor. Jag upplever frustration över mina 12 %! No hard feelings Annika, du är en sju h-e politiker och det vet du. Men villkoren är olika för oss.

 4. Amie,

  Jag vet inte om jag ska betrakta ditt svar som bara naivt, korkat eller vad, i vart fall visar det en avgrund av okunskap, och då kopplar jag det till ditt tidigare blogginlägg på samma tema; ersättningar. Jag hoppas du i andra sammanhang är mer faktabaserad än detta ger uttryck för, det blir rätt patetiskt annars.
  Jag är själv ingen rutinerad politiker men jag har lärt mig att kolla fakta först och snacka sedan, ett tips du gärna får av mig.

  1, Ersättning till oppositionen beror inte på koalitionens ”generositet” som du tycks tro, det är en sedan länge etablerad överenskommelse att man har ett oppositionsråd, han heter Lars Bryntesson. Andra ersättningar beror på i vilka sammanhang man är invald och hur stor ersättningen är i det sammanhanget, det är lika för alla. Att sedan vissa personer finns på flera ställen för att de har kompetens och kapacitet till det och därmed har en ersättning som gör att de kan ägna mer tid än andra åt politik ska väl knappast ligga dom till last, varför vill du inte ha kompetenta politiker?

  2, Utbildningsnåmndens förre ordförande, din partikamrat Peter Bondesson var ett heltidsavlönat kommunalråd, han var också en katastrof för Värmdös skolor men det hör inte till ersättningsfrågan. Varför du och dina koaltitionskompisar inte längre tycker att skolan är värd ett kommunalråd på heltid är obegripligt men det är ert beslut, sök svaren där om du tycker Bladholm och du har för lite betalt. Jag kan ha en uppfattning om varför men återkommer om det i punkt 4.

  3, Fram till Lars-Erik Alversjö har alla KSO klarat av att hantera och vara ansvarig för budget och ekonomi i kommunen, självkjlart med hjälp av kommundirektör och ekonomistaben. Alversjö har uppenbarligen inte den kompetensen och kapaciteten så därför har Värmdö för första gången ett heltidsavlönat kommunalråd för att göra KSO:s jobb. Anders BErgman heter han och är din partikompis, fråga honom om varför.

  4, Att skolan som är den överlägset största kostnadsposten i kommunen inte längre har ett kommunalråd på heltid kan som jag ser det bara bero på en eller flera av fyra saker:
  A, Koalitionen tycker inte att skolan är viktigare än så.
  B, Koalitionen har valt ansvariga för skolpolitiken som dom inte anser har kompetens eller av annat skäl kvalificerar sig för att vara kommunalråd.
  C, Pengarna räckte inte när Bergman måste anställas för att täcka Alversjös brister i kompetens och kapacitet.
  D, Skolan betalade priset för samarbetet med MP och den ospecifika nya kommunalrådsposten för ”Hållbar Utveckling”.

  Hoppas du kan leva med den lite hårda tonen men du är på riktigt djupt vatten i ditt resonemang.

  • Vad synd att det blev så känslosamt, det jag skriver är att du har fel, förmodligen därför att du inte vet bättre eller är felinformerad eller än värre vilseledd. Känslig för kritik verkar du vara i alla fall. Nåväl, jag ska försöka anpassa mig så att det inte känns alltför obekvämt, det är ju trots allt din blogg. Tycker du kritik i en sakfråga är ”otrevligt” kanske något annat än politik är din grej. Den enda personkritik jag framförde var bristen på faktakoll, övrig kritik riktade sig mot det du skrivit inte mot vem du är. För övrigt var det inget vacklande känsloutbrott från mim sida, mer än väldig förvåning att någon som säger så kloka saker ibland kan vara så vilse i andra sammanhang.

   Sen vet jag inte varför du gör det till en partifråga, jag talade bara om för dig, (eftersom du verkade sakna den kunskapen) att svaret på varför skolan har mindre politiska pengar denna mandatperiod står att finna i den koalition du själv tillhör. Börja med att fråga där innan du letar orsaker på annat håll.

   Jag tror vi (S) har runt 44 politiker i alla nämnder, 2 har betalt för att vara det, rätt hygglig med uppdrag till olika personer, spridning av insikter och breddning av kompetens och en rätt okej politisk kultur, tycker du inte?

   Jag är inte säker på att Olle Markstedt håller dig om den Folkpartistiska partipiskan, tror du?

   Men det mest intressanta är att du blir så arg på mig när du borde bli arg på andra, men som du själv sa, när människor blir otrevliga saknas ofta argument.

   Vilken av de fyra punkterna jag tog upp tror du är orsaken till att skolan inte har ett kommunalråd?

   Hej hopp, kom igen nu, upp med mungiporna-:)

 5. Hej K- Mungiporna är uppe;=) Vi tycker olika- no surprise! Jag skildrar tankar och politik från mitt perspektiv. Du har din stil och jag har min. Tack för dina inlägg!

 6. Hej igen,

  Den här adressen ger en fingervisning om vem som fördelar pengar på flera håll och vem som samlar dom på få händer. http://varmdoleaks.blogspot.com/
  9 mottagare fick S ihop som är arvoderade.
  Hyggligt breddad kompetens om du frågar mig.

  Ha de

  • Vad skulle vi gra utan Vrmdleaks? Undrar vad som sker i framtiden med bloggen eftersom Herr M r nybliven moderat. Min frustration kvarstr. Bra med bredd och frdelade nyckelroller.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s