Sänk garden i skolan!

Ibland måste man lägga partipolitiken åt sidan och se till dem som de politiska besluten ska gagna. I dagens debatt i P1 (den 16 augusti) om skolan var det tydligt att det finns en god grund för en blocköverskridande överenskommelse som skulle ge lärare och elever en tydlig och långsiktig grund att arbeta utifrån. Skolan…

Annons