Den 7 januari år 7 AG (Anno Google)

År 1582, AD (Anno Domini) beslöt Gregorius att ändra den s k justinianska kalendern och gå över till en Gregorianska kalendern. Och steg för steg följde de flesta länder efter. Det dröjde dock ända till år 1753 innan den gregorianska kalendern infördes i Sverige. Vi var skeptiska till nyordningen! De ortodoxa kristna länderna har behållt sina kristna högtiders datum trots kalenderbytet, så…