Att få vara lärare i Tokyo

I ett par veckors tid hade jag privilegiet att få undervisa på en internationell skola här i Tokyo. Det är med glädje jag har gått hem med tuschfläckar på fingrarna från tavelpennor, uppfylld av möten och samtal med elever och kollegor. Det är roligt och inspirerande att ha elever som har sitt material med sig…

Annons

Det tar tid….

I svenska medier kan man läsa om allmänhetens, experternas och politikernas frustration över dystra bottenplaceringar för den svenska skolan på diverse internationella listor. Regeringen presenterade nyligen ett delbetänkande av utredning Det tar tid (SOU2013:30) Betänkandet går att sammanfatta i en mening, nämligen att det tar tid innan reformerna ger resultat i form av förbättrade studieresultat…

Sänk garden i skolan!

Ibland måste man lägga partipolitiken åt sidan och se till dem som de politiska besluten ska gagna. I dagens debatt i P1 (den 16 augusti) om skolan var det tydligt att det finns en god grund för en blocköverskridande överenskommelse som skulle ge lärare och elever en tydlig och långsiktig grund att arbeta utifrån. Skolan…

”Vad är det för liberalt med Folkpartiet egentligen?”

Ovan är en kommentar jag har fått ett antal gånger, som förespråkare för FP, och kanske speciellt i samband med deras skolpolitik. Oftast av akademiker föräldrar, inte helt ovanligt mammor till söner… Allt detta stämmer så bra på vilka som har tjänat mest på avskaffandet av betyg. Ungdomar med självförtroende, oftast med högutbildade föräldrar, fostrade…