Skatt

”Det som är svårast att förstå i världen är inkomstskatten” Albert Einstein Jobbskatteavdraget handlar om att sänka skatten på arbete för att främja arbete. Socialism handlar om att utjämna klasskillnader – skatter skall hålla tillbaka rikedom och fördela pengar. Liberalism handlar om att påverka och ansvara för sina möjligheter  i sitt liv- höga skatter på arbete straffar företagande…