Överklaga beslut del II

Nu har det framkommit att förslaget / utredningens förslag/ innehåller flera svagheter i förslaget om betygsomprövning, se länk LR. Förslaget om betygsomprövning innebär en rättighet för elever att få slutbetyg från grundskolan och samtliga kursbetyg från gymnasieskolan omprövade, vilket ur ett rättsligt perpektiv låter rätt och riktigt. Men all myndighetsutövning är inte lika, vilket principen utgår…

Överklaga betyg

 Jan Björklund har rätt, konsekvenserna av att ge eleverna rätten att överklaga sina betyg skulle leda till ökad byråkratisering av läraryrket. ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg” heter utredningen som presenterar förslag på hur ett fungerande system för omprövning av betyg kan se ut. I teroin låter det bra men jag får inte ihop överklagandet av betyg med…