Överklaga beslut del II

Nu har det framkommit att förslaget / utredningens förslag/ innehåller flera svagheter i förslaget om betygsomprövning, se länk LR. Förslaget om betygsomprövning innebär en rättighet för elever att få slutbetyg från grundskolan och samtliga kursbetyg från gymnasieskolan omprövade, vilket ur ett rättsligt perpektiv låter rätt och riktigt. Men all myndighetsutövning är inte lika, vilket principen utgår…