Råder det språkrasism i Sverige?

I Sverige har vi en fantastisk potential som vi inte drar fördel av. Enligt artikeln och rapporten förlorar svenska företag med internationella kontakter betydligt mer på uteblivna handelsavtal på grund av bristande språkkompetens än vad som är fallet i övriga EU. Dessutom har Sverige ungefär dubbel så hög andel flerspråkig befolkning som Frankrike och Tyskland. Sverige behöver fler civilingenjör med språklig och kulturell kompetens, civilingenjörer som är flytande på farsi såväl som engelska.

Annons