Humanism

Kvinnor och barn har alltid haft det bäst i sekulariserade samhällen, alltid. Betyder det att religion är ett ofog?  Nej, så behöver det inte vara. Religion ger människor stöd, tröst och hopp. Religion skapar kulturer och band mellan människor och ger riktning i en otrygg föränderlig värld. Det är människor som utövar tvång och talar i…

Skatt

”Det som är svårast att förstå i världen är inkomstskatten” Albert Einstein Jobbskatteavdraget handlar om att sänka skatten på arbete för att främja arbete. Socialism handlar om att utjämna klasskillnader – skatter skall hålla tillbaka rikedom och fördela pengar. Liberalism handlar om att påverka och ansvara för sina möjligheter  i sitt liv- höga skatter på arbete straffar företagande…