Sveriges bild av Japan del II

Att vara kvinna i Japan och Sverige skiljer sig åt på många sätt. En sak är väldigt annorlunda, kvinnor i Japan yrkesarbetar i regel inte efter de har skaffat familj, medan svenska kvinnor är bland de kvinnor i världen som yrkesarbetar mest, oavsett sin familjesituation. Ny data från Centrum for Work-Life Policy finner att japanska…

Annons