Patent på Godhet

Påskupproret är ett upprop mot försämringarna i sjukförsäkringarna som skedde under förra mandatperioden. Upproret inleddes med ett brev som Sveriges kristna råd (SKR) skickade till regeringen i mars i protest mot sjukförsäkringssystemet. Många präster och diakoner fanns med vid måndagens manifestationer. Göran Rosenberg skriver insiktsfullt på DN Ledare under signerat idag (den 26 april) om ”En…