Kvinnors ägande

Bonnie Bernström Liberal Kvinnors ordförande tar upp en mycket viktig fråga i följande artikel om kvninnligt ägande. ”Varför driver inte alliansen frågan” undrar Bonnie. Ja, det undrar jag också. Tyvärr behövs kvinnoförbunden fortfarande.

Skärpt sexköpslag

Se länk till Bonnie Bernströms artikel i Newsmill. Läs även det efterföljande debattinlägget från Helena von Schantz. Båda folkpartister. De båda inläggen blottlägger en Ronja ravin inom Folkpartiet mellan nyliberaler och socialliberaler när det gäller människosyn. Den svage offras på Libertarianismens altare, med åkallan av den sanna liberala Guden.   Idag om man kämpar för jämställdhet får man leva…