Sänk garden i skolan!

Ibland måste man lägga partipolitiken åt sidan och se till dem som de politiska besluten ska gagna. I dagens debatt i P1 (den 16 augusti) om skolan var det tydligt att det finns en god grund för en blocköverskridande överenskommelse som skulle ge lärare och elever en tydlig och långsiktig grund att arbeta utifrån. Skolan…

Annons

Slöjor och profilklasser

Elitsatsning inom sport är helt okej. Handbollsklasser från sjätte klass, ingen höjer ett ögonbryn. Men profilklasser i matematik? Elitsatsningar i så tidig ålder? I och med den nya skollagen blir det fritt fram för profilklasser i högstadiet. Vilket innebär att det för elever med speciella färdigheter i ett ämne blir tillåtet att anordna antagningstester för…