Det tar tid….

I svenska medier kan man läsa om allmänhetens, experternas och politikernas frustration över dystra bottenplaceringar för den svenska skolan på diverse internationella listor.

Regeringen presenterade nyligen ett delbetänkande av utredning Det tar tid (SOU2013:30) Betänkandet går att sammanfatta i en mening, nämligen att det tar tid innan reformerna ger resultat i form av förbättrade studieresultat i grundskolan.

När kan vi se förbättrade placeringar i de internationella kunskapsmätningarna?

Enligt betänkandet är det som tidigast från mitten av 2010-talet, men mer säkert först mot slutet av 2010-talet. Så det gäller att ha tålamod och navigera efter Lgr11 med dess nya kursplaner, kunskapskrav, skriftliga omdömen med mera.
När man talar om Skolutveckling brukar tala om två olika processer; ”bottom-up” eller ”top-down”.
Är man bekant med vetenskapsteori känner man igen begreppen, men annars är namnen ganska självförklarande. Kommer incitamenten till förändring uppifrån, från statligt eller nationellt håll såsom i fallet med Lgr11 är det en ”top-down” process. Reformen förväntas regna ner genom byråkratins pelarsal till läraren på klassrumsgolvet. Är process rotad i klassrummet, hos läraren, skall den växa sig upp i hierarkin och förgrena sig i toppen, ”bottom-up”. Båda utvecklingsprocesserna* beräknas att ta ungefär lika lång tid, 10-20 år innan implentering är fulländad

Det är en utmaning att få förändringar som genomförs från den nationella nivån – ”top-down” – att påverka undervisningen och få genomslag i skolans vardag. Under min egen skoltid var du-reformen fortfarande ganska ny och inte helt implementerad i min del av Sverige, vilken min mellanstadielärare sammanfattade med orden ”I Stockholm säger de du till sin lärare, men det är i Stockholm det!”
För att en reform skall lyckas måste det finnas en bred uppslutning bakom de centrala reformerna. Reformerna måste också vara efterfrågade, ”bottom-up”, för att de ska ha legitimitet. Jag skulle vilja påstå att med de steg man har tagit med Lgr11 och med den förnyade lärarutbildningen, finns det en legitimitet, en förankring i de bredda massorna även om det finns utmaningar, som jag har skrivit om tidigare, med lärarlegitimationen med mera.

För att skolutveckling överhuvudtaget skall komma till stånd är det viktigt att komma åt och känna till vilka åtgärder som verkligen påverkar det som sker i mötet mellan lärare och elev, för det är endast de åtgärder som är de som har störst möjlighet att påverka studieresultaten, menar Per Thullberg, som leder den statliga utredningen om förbättrade resultat i grundskolan (U 2012:04).
Det är genom lärarna som förändringarna förverkligas, och lärarna behöver få tid för att genomföra förändringarna, lärarna tillsammans med skolledarna behöver lokalt förankrat utvecklingsstöd och lokalt förankrad kompetensutveckling – vi får hoppas på passionerade och kunniga skolpolitiker ute i våra kommuner som kan matcha skolornas behov.
För det kommer att behövas resurser för att finansiera reformarbetet. Politikerna ute i kommunerna måste inleda och hålla igång en dialog om förutsättningarna för och genomförandet av, förändringarna.
Det finns också flera utmaningar kvar på statlig nivå. Lärarutbildningen genomgår en efterfrågade reform och effekterna av den nya lärarutbildningen och av den återinförda speciallärarutbildningen kommer sannolikt att vänta på sig ännu längre, kanske ända tills mitten eller slutet av 2020-talet.

Men som sagt, det tar tid..

*Paul A. Sabatier (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. Journal of Public Policy, 6, pp 21-48. doi:10.1017/S0143814X00003846

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s