Värmdö kommun politiskt styre eller vanstyre?

Vad är fakta vad är myt när det gäller kritiken av den politiska och administrativa styrningen av Värmdö kommun? Vad vill koalitionen med perioden fram till valet? Hur bemöter man kritiken? Var, i vilket forum? Är kritiken en del av den oppositionella politiken eller finns det fog för oro?
För er som vill läsa, och är intresserade av dokumentet i sin helhet finns revisionsberättelsen länkad här! .
Men den allvarliga kritiken är utklippt ur dokumentet här nedan:

”Vi riktar kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i densamma för verksamhetsåret 2012.
Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och utbildningsstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2012.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnder/styrelser och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2012 godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.”

Jag tolkar kritiken som en knäpp på näsan. Man styrker ansvarsfrihet men man kritiserar bristen på agerande och uppföljning av politiska beslut.
Samtidigt läser jag i NVP om Värmdö kommuns ”vinst”, länk NVP.
Först och främst, kan en kommun gå med ”vinst”? Vinst är ett begrepp inom nationalekonomi och företagsekonomi och definieras som intäkter minus kostnader.
Vad som betraktas som intäkter, är pengar in i kommunkassan, främst skatter och avgifter, och vad som beräknas som kostnader för kommunen, är främst utbildning, omsorg, infrastruktur. Inom företagsekonomin så sker definitioner av vad som är intäkter och kostnader främst utifrån lagar och god redovisningspraxis.
Ideella föreningar, precis som kommuner, har inte i syfte att gå med vinst och ge utdelning till medlemmarna eller medborgarna, men de drivs inte för att gå med förlust heller. Aktiebolags vinst kan användas till investeringar, återköp av aktier eller aktieutdelning. Kommunens förväntade vinst kan gå till avbetalning av lån, infrastruktur satsningar, utbildningssatsningar med mera.
I kommunalskattelagen står det följande:
”Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.”

Den sammanfattande mediala bilden av Värmdö är att det är en kommun som går med vinst på 40 miljoner, vilket överensstämmer med budget inför år 2012. Att alla nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet men de har kritiseras för bristande uppföljning, kontroll och ledning.
Denna bild ger flera nya frågor.
Hur skall man bemöta kritiken, internt och externt? Politiskt behövs kritiken bemötas men finns det också något att lära av kritiken? Vilka praktiska åtgärder kan man ta till för att utveckla och förbättra förvaltningen av kommunen? Hur ska man använda överskottet på 40 miljoner skatteintäkter?

Värmdö kommun styrs av förtroendevalda, i Värmdö är de 51 stycken ledamöter i kommunfullmäktige. I Sverige som helhet finns det cirka 44 000 förtroendevalda i våra kommuner och landsting. Den stora majoritet av alla våra politiker, 97 procent, är fritidspolitiker och har alltså ett annat arbete vid sidan av politiken. Tjänstemännen har ett stort ansvar att bidra med kompetens och förvaltningstekniska lösningar för att rätt beslut skall fattas i de politiska församlingarna.
Det viktigaste för att kunna sköta en kommun är kommunikation, ärlighet, öppenhet och närhet till medborgarna. Sedan behövs kunskaper om lokala förhållanden, en helhetssyn för att kunna ta rätt beslut om vilka insatser och investeringar som behövs för att medborgarnas behov ska tillgodoses och lokalsamhället ska fungera.

Annons

2 reaktioner på ”Värmdö kommun politiskt styre eller vanstyre?

 1. Man borde kunna lära av misstagen, tycker man. I så fall kanske misstag kan föra något gott med sig. Men här är det, som du kanske minns, inte första gången kommunen fått allvarlig kritik. Så sent som för veksamhetsåret 2010 så var kritiken i princip lika allvarlig, vad som skiljer är i princip ”bara” den oppoffessionella hanteringen av Värmdövallen. Så frågan är om majoriteten har förmåga, eller vilja, att lära av misstagen, man kan undra.

  Från det ena till det andra, vi har fått ytterligare en duktig och engagerad skolpolitiker i kommunen, förutom du, nämligen Karin Aaseby. Karin har börjat blogga, adressen är http://www.karinaaseby.wordpress.com. Kanske något för dig att kasta ett öga på?

  • Hej Henrik,
   Tack för din kommentar. Jag hoppas att man lär av misstag och har en transparens och tydlighet hur man arbetar med att utveckla den politiska styrningen. Den ekonomiska styrning ger intryck av att följa budget och vara välskött. Dock viktigt att förmedla varför överskott/vinst är viktigt och vilken funktion överskottet fyller.
   Jag har läst, och kommenterat Karins blogg. Det är roligt och välkommet med nya duktiga människor i Värmdöpolitiken, syresätter debatten.
   Hälsningar från Tokyo!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s