På besök i verkligheten

De senaste veckorna har präglats av studiebesök i olika verksamheter, CAS, Värmdö kommuns kommunala vuxenutbildning och Kvarnbergsskolan, samt två medborgardialoger ute i skärgården, nämligen Möja och Svartsö. Roliga och givande besök.

I rollen som vice ordförande i Finansieringsnämnden för Utbildning, innebär att tillsammans med ordförande, ta ansvar för att försöka skapa finansiella system som skapar rättvisa för våra kommunala och enskilda aktörer inom utbildningssektorn i Värmdö.

Men i vår kommun existerar olika skolverkligheter, sida vid sida, och alla lika verkliga för de människor som vistas i dem. Som politiker är det viktigt att kunna ta in och lyssna på medarbetare och medborgare i vår kommun. Ju fler besök man gör som politiker, desto lättare blir det att ha ett helhetsperspektiv, ett kommunperspektiv.

Kvarnbergsskolan har sina utmaningar, sin verklighets utmaningar, och Skärgårdsskolan sina, av en annan art. Ett mer differentierad skolpengsystem skulle kunna vara en möjlig väg att gå för att möta de olika utmaningar. Men det skapar oro bland våra friskolor. De flesta kommuner har dock system för att differentiera skolpengen mellan olika enheter. Finansieringssystemet för utbildning skall skapa möjligheter för barn och ungdomar att kunna beredas möjlighet att lyckas i skolan oavsett bakgrund och etniskt ursprung. Det handlar om rättvisa för barn och ungdomar och att bekräfta de lärare som bedriver undervisning utifrån tuffa och utmanande villkor. En likvärdig och rättvis utbildning för alla oavsett individens sociala, ekonomiska villkor är min vision och ambition, som sann socialliberal.

Det är dock viktigt att faktorerna som skall vara styrande i systemet penetreras och analyseras. I Värmdö skulle ett införande av differentieringssystem innebära ett paradigmskifte, och kräver en omfattande politisk diskussion.
Vårt ansvar i nämnden är att skapa bra och fungerade finansiella styrsystem för utbildningssektorn i Värmdö kommun. Så det är i vår nämnd som initiativ och implentering skulle ske. Vi skulle bära det politiska ansvaret för genomförandet vilket skulle kräva ett unisont ställningstagande, och där är vi inte, ännu.
Att skapa finansiella system som skapar rättvisa för våra skolenheter och enskilda aktörer i vår mångfacetterade kommun är en utmaning. Kvarnbergsskolan har sina utmaningar och Skärgårdsskolan sina. Och CAS, sina. Och friskolorna sina.
Differentierad skolpeng skulle kunna vara en möjlig väg att gå. Men det skulle kunna finnas andra. Att se över lokalfrågan för att på så sätt kunna frigöra resurser är ytterligare en annan väg att gå. Vi underutnyttjar våra skollokaler.

De finansiella frågorna kommer att diskuteras under budgetarbetet inför 2013, och en ny budget ger möjlighet att ratta systemet. En viktig frågeställning inför budgetarbetet är, vad är det som ska ligga till grund för den differentierade pengen? (Om man bestämmer sig för införa systemet.) Faktorerna måste vara anpassade till vår kommuns verklighet och utmaningar, för att göra någon skillnad.

En annan viktig fråga är våra skärgårdsskolor där elevunderlaget krymper samtidigt som de nya nationella styrdokumenten ställer höga krav på skolornas undervisningskvalité. Behörighetskravet är ytterligare en utmaning för alla Sveriges skolor i glesbygd.
Det har varit fantastiska besök ute på skärgårdsöarna Möja och Svartsö. Att träffa medborgare, lyssna och samtala ger otroligt mycket insikt och förståelse.

Kvarnbergsskolan imponerade också på mig. Skolan är ren, mysig och klotterfri med en inbjudande atmosfär men ack så slitna lokaler. Stora behov av underhåll och reparationer. Kvarnbergsskolans betygsstatistik är missvisande eftersom skolan tar emot nyanlända flyktingbarn som påverkar offentliga siffror. Personalen på skolan gör ett fantastiskt jobb och är orsaken till skolans goda rykte och till skolans fina atmosfär och förbättrade resultat.

I Värmdö kommun lämnar cirka 410 barn vår kommun varje morgon för att gå i grundskolan i en annan kommun, de flesta till friskolor i våra närmaste grannkommuner, Nacka och Stockholm. Kunskapsskolan har ansökt om att etablera sig i vår kommun och utredningen som gjordes i ärendet av kontoret lämnar en del att önska. Vilket avslöjar ett underskott av kompetens när det gäller utbildningsfrågor på tjänstemannasidan, vilket är ett problem. De som finns på kontoret jobbar hårt med frågorna, hög ambition, men det händer mycket när det gäller utbildning, både lokalt och nationellt, vilket kräver rätt kompetens.

De flesta i majoriteten, dock inte alla, är försiktigt positiva till nya friskolor på grundskolenivå i kommunen. Köerna är långa till Värmdös friskolor. När det gäller nyetablering av gymnasiefriskolor i regionen har vi i tagit ett samlat beslut att inte tillåta nyetablering på grund av bristande elevunderlag.
Skolinspektionen kommer att fälla ett yttrande angående Kunskapsskolans etablering i Värmdö kommun.

CAS har blivit en följetong, i negativ mening. Och jag antar att det kommer att komma upp i Kommunfullmäktige imorgonkväll igen. Jag skrev ett anförande som jag hade tänkt att hålla, till förra Kommunfullmäktige där frågan ”frös inne” pga tidsbrist. Men nu tänker jag vara tyst. Verksamheten behöver arbetsro och direktiv för sin fortsatta verksamhet. Jag är beredd att prioritera Värmdö Matchning i kommande budgetarbete inför 2013 och hoppas på att få stöd i den satsningen. Även SYV behöver satsningar för att kunna stöta och vägleda elever rätt i det nya avreglerade systemet.

Sommarens budgetarbete, kommer bli det sista jag kommer delta i rollen som folkvald. Men jag återkommer till det i nästa inlägg.

Annons

2 reaktioner på ”På besök i verkligheten

  1. Tack för kommentar! Det är tråkigt för mig också. Men jag hoppas på att få komma tillbaka till 2014 om jag får förtroende av partikamrater och medborgare. I sommar påbörjar jag en annan resa… Du hinner få en kram IRL

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s