Avreglering av KomVux=CAS, i Värmdö

I måndagskväll genomled jag mitt livs (so far..)värsta politiska möte. Vi i majoriteten fick skäll, råskäll av socialdemokratiska gruppen, som hade kallat till ett möte för Finansieringsnämnden för utbildning. Mötet var inget beslutsmöte utan hade karaktären av ett rent informationsmöte, och blev från oppositionens håll väldigt känslomässigt. Kritiken från oppositionens håll var hård för beslutsprocessens förfaringssätt, en kritik som jag ger dem rätt i, till fullo! Kritiken handlar om att ärendet gick tjänstemannavägen istället för politikervägen, vilket hade varit mer demokratiskt och pedagogiskt. Dock hade inte beslutet blivit annorlunda, troligtvis dragit ut på tiden, som var knapp, men det är ingen ursäkt, utan endast en förklaring. Vi är dock fler politiker som känner oss överkörda i det här ärendet, kanske dags att se över delegationsordningen ….Men ramavtalsupphandlingar är delegerade från kommunstyrelsen till kommundirektören.

Däremot står jag bakom beslutet om upphandling och avreglering av kommunens kommunala vuxenutbildning, och instämmer inte i S alla farhågor, även om jag känner respekt för ett flertal av dem. En oro som jag delar är att det verkar som ersättningsnivån kan bli något lägre, eftersom man bara får betyg för godkända betyg (OBS, IG/eller F räknas som ett ”godkänt” betyg). En annan sak är en oklarhet i avtalet om de kommunala enheterna inom regionen är valbara för medborgare från andra kommuner. Och det finns fler utmaningar som måste lösas såsom hur särskilt stöd skall garanteras inom avtalsregionen och lokalt.

Men upp dyker även rena ideologiska skiljelinjer upp hur man ser på människan, som aktiv eller passiv, aktör eller offer, en ideologisk skiljelinje som blev tydlig på mötet i måndagskväll. Inom vänster ser man på individen som ett offer väldigt snabbt, och jag reagerade starkt på att oppositionen målade upp en bild av stackars KomVux elever som måste ”kramas” och tas hand om – och erbjudas plats på ett kommunalt styrt KomVux – annars skulle de bli ”socialfall” och missbrukare. Min son har gått på CAS och jag känner många som har gått på CAS, både (moderata) politiker och fritidspersonal, och jag känner inte riktigt igen bilden som målades upp av oppositionen på mötet av dessa stackars hjälplösa individer. Om oron åsyftade kommunens SFI (svenska för invandrare) elever, eller särskild utbildning för vuxna (särvux), och ungdomsuppföljning, så ingår inte dessa delar i upphandlingen.

Gällande jobb matchningen som tidigare har legat på CAS har den flyttats till Företagarcentrum, en flytt som jag förstår har fallit väl ut. Men bör följas upp och utvärderas!

Enligt beslut kommer KomVux i Värmdö; CAS, genom avregleringen bli en del av produktion/leverantör och beställarorganisationen såsom vi i majoriteten har utformat den kommunal verksamheten för att ge enskilda och kommunala aktörer möjlighet att verka på en gemensam marknad. En modell som S är väldigt kritiska emot, och jag tror att det till syvende och sist handlar om denna modells vara eller inte vara.

Jag tycker att Värmdö ska riva sina murar mot omvärlden – man behöver inte vara rädd för konkurrens, våra verksamheter är bra och kommer att klara sig bra i konkurrens med andra enskilda och kommunala aktörer. Omvärlds influenser behöver komma in i vår kommun och blicken behöver höjas – vi politiker mår bra av att använda bron för att bygga broar emellan kommuner och vidga våra perspektiv. Det var mycket diskussioner och oro gällande det regionala samarbetet angående gymnasieregion Storstockholm, men det har fallit väl ut och ökat valmöjlighet för våra gymnasieelever.

För er som ej är insatta i ämnet vill jag ge er en bakgrund till beslutet. Ärendet handlar som sagt om konkurrensutsättning och avreglering av Värmdös Kommunal Vuxenutbildning som går under namnet; CAS, Centrum för Studier och Arbete, samt en gemensam upphandling tillsammans med åtta andra kommuner i Stockholms Län. Sommaren 2011 gav KSL (Kommunförbundet Stockholms Län)Värmdö kommun en inbjudan från Botkyrka kommun att ingå i en gemensam upphandling av vuxenutbildning. Åtta kommuner ingår i upphandlingen. Kommuner som har valt att stå utanför är bland annat Nacka och Tyresö. Förutom Värmdö är det Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem och Södertälje som ingår i den aktuella upphandlingen. Botkyrka kommun har lett upphandlingen, en i mina ögon progressiv kommun när det gäller vuxenutbildning, länk. Sedan tidigare har tio kommuner under ledning av Stockholms stad genomfört en motsvarande upphandling vars avtal började gälla den 1 juli 2011. Avtalstiderna mellan de två upphandlingarna är synkroniserade i syfte att sedan göra en länsgemensam upphandling för att åstadkomma en vuxenutbildningsregion med 18 (ev fler) kommuner fr o m 2014, om cirka ett och ett halvt år. Kommundirektören skrev den 1 mars 2012 på 24 avtal med enskilda utbildningsanordnare.

Problem som måste lösas är utvecklandet av ett webbaserat ansökningförfarandet, vilket rektor vid CAS har engagerats för att lösa eftersom han är den mest kunniga i kommunen gällande vuxenutbildning.

I april bör finansieringsnämnden för utbildning besluta om hur eleverna ska prioriteras utifrån deras ansökningar (prioriteringar). I det ärendet måste vi ha stöd av rektor vid CAS. Så småningom måste ett vuxenutbildningskansli etableras. En viktig punkt är att de elever som har påbörjat en utbildning hos en anordnare som inte ingår bland de anordnare kommunen skrivit avtal med, har självklart möjlighet att slutföra sin utbildning hos den anordnare där de påbörjat utbildningen. Viktigt är att om en elev önskar gå en utbildning som inte finns inom det utbud som finns hos anordnarna kommunen har avtal med eller hos den kommunala anordnaren CAS så finns möjlighet att gå utbildningen hos annan anordnare med interkommunal ersättning .

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s