Min vision med skolan

I Värmdö kommun har en friskolrektor utmärkt sig som profithungrig. Många är de besvikna föräldrarna men samtidigt har skolan utmärkt sig genom att vara en välskött pedagogisk verksamhet och köerna är långa, många vill ha sina barn i skolan i fråga.

Föräldrar måste veta att när de väljer en friskola, istället för en kommunal skola, så väljer de en skola som drivs av, kanske inte bara pedagogiska visioner, utan även av en vilja att skapa en profit. Dåliga friskolor skall försvinna enligt marknadens spelregler eftersom föräldrar och barn och ungdomar väljer bort dessa eftersom man inte känner förtroende för dessa verksamheter. Samtidigt har friskolemarknaden ibland rykte om sig att vara lite väl mycket Rock´n Roll, det saknas insikt i verksamheter och spelregler måste bli tydligare och schyssta, vilket alla seriösa friskoleaktörer tjänar på!

Nya skollagen är ett steg i rätt riktning, några axplock:

  • Samma regler för fristående och offentliga skolor. Friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor.

 

  • Bättre stöd till eleverna. Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.

 

  • Stärkta rättigheter för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, och också till studie- och yrkesvägledning. Dessutom ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.

  • Skolinspektionen får skarpare sanktioner. Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Bland annat får myndigheten möjlighet att utfärda vitesförelägganden och att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.

 

Förutom detta skulle jag vilja profitreglera verksamheter som förlitar sig på skattefinansierade medel. En gräns på 20-25 % av vinst som kan plockas ut till ägare eller fördelas på aktiebolags ägare, resten av vinsten ska återinvesteras i verksamheten.

För att trygga verksamheten och inte offra barnen/eleverna i profitjakt!

Jag är för friskolor, utan tvekan, två av mina tre barn har gått hela sina förskole- och grundskoleperiod i friskoleregi. Mycket bra och välskötta verksamheter, som har gett dem bra start i livet.

Gällande pedagogik- och metodikutveckling i svenska skolor gäller det att komma tillbaka till fokus på kunskap och bra inlärningsklimat. En av mina elever var väl medveten om inlärningsklimatets förutsättning när hon sa till mig ”bra att du skapar lugn och ro i klassrummet så jag äntligen får chansen att lära mig något!” Hon beskrev sin skoltid i en söderförort som så stökig och rörig skolmiljö så chansen till inlärning var näst intill obefintlig. Alla barn och ungdomar har rätt till kunskap!

Men det räcker inte med att ge lärarna tillbaka sin auktoritet vi måste ha också ha lärare med kompetens. Kompetens att lära våra barn att läsa och skriva, grundläggande färdigheter för att så småningom kunna erövra kunskaper i kemi, matematik, historia med mera.

Jag har propagerat för det förut men gör det igen: Lesson Study.

Lesson Study är en modell för lektionsplanering som går ut på att lärare planerar, ändrar om efter behov, utvärderar gemensamt och reviderar lektioner tillsammans inom ett ämnesrepresentativt område. Det handlar om att samarbeta, arbeta målfokuserat, stödja varandra som kollegor och medvetengöra inlärningsprocessen hos eleverna. Modellen bygger nästan alltid på gemensamma genomgångar, att verbalisera kunskap eller ”prata matte” och ”prata språk”. När genomgången är klar och eleverna börjar pröva sina kunskaper finns större möjlighet att arbeta utifrån sin nivå – en individanpassning men också en rollinlärning med förebilder eftersom de elever som har kommit längre fram kan dra med sig sina klasskamrater. Lesson Study kan sedan spridas mellan kollegor och emellan skolor och blir en kompetensutveckling och inspiration för lärare.

Vad jag har längtat efter en skola som inspireras av forskning (Lesson Study kommer från Japan men används ofta i den anglosaxiska skolvärlden) inte politiska dogmer och ständiga sparkrav! Vi har krävt att våra barn skall vara konstant nyskapande och Rousseau-aktiga och bara bubbla fram av kreativitet och nytänkande medan den mesta inlärningen sker via roll och modell inlärning, så även för barn genom lek och imitation. Och eftersom vi inte riktigt vill erkänna vikten av rollinlärning så lämnar vi våra barn och ungdomar modell lösa och stressade av valmöjligheter: ”skriv om ditt sommarlov!”

Lärare har blivit stärkta och duktiga på att skapa lugn och ro i klassrummet men för mycket inlärning sker individuellt. Tyst läsning, tyst räkning skapar arbetsro men tveksamt om det skapar utveckling av läsförståelse och begreppsförståelse inom matematik där utveckling ofta sker genom medvetandegörande tillsammans med en vuxen/en lärare.

Förutom bra regler och krav på våra skolor för att garantera bra undervisning så behövs utveckling av lärares kompetens gällande lärande och betygsättning. En bra och kvalitativ lärarutbildning är ett måste.

En viktig sak i Värmdö kommuns skolor är att höja den digitala kompetensen i kommunens skolor, men jag får återkomma till detta, finns gränser för hur långa blogginlägg, får vara, eller..?

Njut av värmen, snart kommer snön tillbaka.

Annons

2 reaktioner på ”Min vision med skolan

  1. Gillar det du skriver. Mycket handlar också om kunniga och insatta politiker, särskilt de som tar på sig uppdrag inom skolpolitiken. Jag funderar mycket över skolan som politiskt styrd organisation. Ha det gott i solen!

  2. Pingback: Min idol heter Michael Bloomberg | socialliberal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s